فرایند رشد چسبیده و رشد معلق

فرایند رشد چسبیده و رشد معلق

 تکنولوژی­های مورد استفاده در پکیج های تصفیه فاضلاب
تکنولوژی­های مورد استفاده در پکیج های تصفیه فاضلاب به دو دسته کلی رشد چسبیده و رشد معلق تقسیم می­شوند.
 
1- فرآیند رشد چسبیده
فرآیند رشد چسبیده یا ثابت شامل استفاده از یک محیط (پکینگ مدیا) جهت چسبیدن باکتری­ها روی آن است که فاضلاب ورودی با عبور از میان آن مورد جذب و تصفیه توسط میکروارگانیسم­ها قرار می­گیرد. قسمت اصلی در فرایندهای با رشد چسبیده پکینگ مدیا می باشد. پکینگ مدیا جسمی است که در داخل پکیج تصفیه فاضلاب قرارداده می­ شود ودر واقع به عنوان یک تکیه ­گاه برای حفظ و نگهداری میکروارگانیسم وهمچنین فضای تماس بین مکروارگانیسم ومواد آلی محسوب می ­گردد. مهم­ترین مزیت این فرآیند نرخ بارگذاری بالا، زمان ماند هیدرولیکی کم و عدم فرار لجن می­ باشد. لازم به ذکر است در صورت عدم طراحی صحیح فرآیندی، پدیده انسداد و گرفتگی پکینگ مدیا به دلیل رشد بیش از حد میکروارگانیسم ها اتفاق می ­افتد. همچنین نرخ هوادهی بالا برای حفظ اختلاط خوب نیاز است.
دو فاکتور مهمی که روی رشد میکروبی بر روی پکینگ مدیا تاثیر می گذارند ، عبارتند از :
  • دبی جریان
  • اندازه وشکل ذرات
ضخامت بیوفیلم براساس شرایط فاضلاب 100 میکرومتر تا 10 میلی متر می باشد. یک لایه مایع بی حرکت، بیوفیلم را از لایه حجمی مایع  که از روی سطح بیو فیلم جریان دارد یا در خارج از فیلم ثابت است، جدا می کند. 
 


انواع فرآیندهای رشد چسبیده


2- فرآیندهای رشد معلق
سیستم های رشد معلق شامل مجموعه ای از میکروارگانیسم ها است که در تماس مستقیم با فاضلاب قرار گرفته و رشد می کنند. مجموعه میکروارگانیسم ها که در این فرآیند تشکیل فلاک می دهند، عامل حذف مواد آلاینده هستند. حرکت و برهمکنش فلاک ها با فاضلاب در یک فرآیند هوازی به وسیله حباب­های هوای تولیدشده توسط دیفیوزرها و بلوئرها ممکن می­شود. در این فرآیند درصورتی که فلاک­های باکتریایی ته ­نشینی ضعیفی داشته باشند، کیفیت پساب خروجی کاهش می­یابد. شایع ترین و مهمترین این میکروارگانیسم ها، باکتریها، پروتوزوآ و متازوآ هستند. قارچ ها و ویروس ها نیز یافت می شوند، اما احتمالاً کمک کمی به تصفیه فاضلاب می کنند. در این سیستم، امکان رشد هردو میکروارگانیسم های هتروتروفیک (که کربن آلی را اکسید می کنند و BOD را از بین می برند) و هم میکروارگانیسم های اوتوتروفیک (که مسئول اکسیداسیون آمونیاک هستند) وجود دارد. منبع غذایی برای همه موجودات فوق یا به صورت محلول یا صورت معلق در فاضلاب وجود دارد. تصفیه فاضلاب در سیستم رشد معلق مزایای فرآیندی بسیاری را به همراه دارد که منجر به استفاده فراوان این نوع سیستم تصفیه فاضلاب شده است.
برای طراحی موفق سیستم های فرآیند رشد معلق توجه به موارد زیر الزامی می باشد:
یک راکتور (یا سری راکتورها) با ظرفیت کافی برای نگهداری فاضلاب به اندازه کافی برای میکروارگانیسم ها برای انجام فعالیت های بیولوژیکی لازم برای دستیابی به استاندارد مورد نیاز فاضلاب تصفیه شده.
حفظ جمعیت پایدار میکروارگانیسم ها در داخل راکتور
محیط ردوکس مناسب برای رسیدن به واکنش های بیولوژیکی مورد نیاز.
بنابراین موثرترین و ابتکاری ترین طراحی راکتور، نیاز به درک کاملی از مبانی بیوشیمیایی رشد میکروارگانیسم ها با استفاده از فاضلاب به عنوان بستر رشد دارد. 

 


انواع فرآیندهای رشد معلق
 

منبع
Mackley, Tim. "Design and evaluation of a novel wastewater treatment package plant." (2007).
Mara, Duncan, and Nigel J. Horan, eds. Handbook of water and wastewater microbiology. Elsevier, (2003).