آشغالگیر

آشغالگیری یکی از فرایند های تصفیه فیزیکی می باشد که در این فرایند عمل حذف و جداسازی مواد جامد و شناور با قطر هایی بیش از 0/5سانتی متر صورت می پذیرد و بنا به میزان آب و یا فاضلاب ورودی می توان از آشغالگیرهای دستی و یا مکانیکی استفاده نمود، معمول ترین نوع آن  آشغالگیر دستی (Manual Bar Screen)   است که عموما” در تصفیه خانه های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد و در تصفیه خانه های بزرگ به علت حجم زیاد آشغال ها الزاما” باید از آشغالگیرهای مکانیکی با عملکرد خودکار استفاده نمود. 

آشغالگیر

آشغالگیر ها معمولا از توری ها یا شبکه های میله ای ساخته می شوند و با نصب در مسیر جریان فاضلاب از ورود هر گونه قطعات بزرگ اجسام و آشغال به حوضچه های تصفیه ممانعت می نمایند. آشغالگیر درشت برای جدا کردن مواد درشت نظیر شاخ و برگ ، بطری وغیره ….. وآشغالگیر متوسط برای جدا کردن مواد نسبتاً درشت بکار می رود . در صورت استفاده از پمپ و سایر تجهیزات مکانیکی استفاده از آشغالگیر ضروری است.

 

فاصله بین میله های آشغالگیر درشت حداقل ۲ سانتی متر بوده و طریقه تمیز نمودن آن به صورت دستی و بوسیله چنگک خواهد بود . برای ایجاد سطح تماس بیشتر این آشغالگیر ها را با زاویه ۳۰ تا ۴۵ درجه نسبت به افق نصب می کنند.

مشخصات آشغالگیرها

آشغالگیری که اولین واحد تصفیه خانه های رایج می باشد، عمل حذف آشغالهای با اندازه نسبتا بزرگ از فاضلاب عبوری را انجام می دهد که منبع مهمی برای میزان BOD فاضلاب محسوب شده و نیز امکان آسیبب رسانی به تجهیزات مکانیکی تصفیه خانه را دارند. آشغالگیرها معمولا از میله های با جنس استیل که بصورت موازی کنار هم قرار می گیرند تشکیل شده است

آشغالگیر به اشکال مختلف و با ابعاد متفاوت ( برحسب مواد درشت و ریز ورودی ) ساخته می­شوند . معمولا در تصفیه خانه هایی با حجم کاری کمتر از  ۱۰۰۰ متـر مکعب فاضلاب از آشغالگیر های دستی ( درشت و یا ریز ) در کانالهایی با عمق کمتر ۲ متر  استفاده میشود . بدین منظور بدلیل عمق کم کانال و کوچک بودن سطح آشغالگیر ، نحوه تمیز نمودن آشغالهای موجود بر روی شبکه آشغالگیر توسط چنگک دستی انجام میشود . به این دلیل به اینگونه آشغالگیر ها ، دستی گفته میشود  . فاصله بین میله ها در آشغالگیر درشت بین ( ۴۰-۱۰۰ ) میلیمتر و در آشغالگیرهای ریز بین ( ۱۰-۳۰ ) میلیمتر در نظر گرفته میشود  .

زاویه استقرار این گونه آشغالگیرها در کانال سیال ( آب و یا فاضلاب ) معمولاً بین ۴۵ -60 درجه می­باشد . میزان حذف مواد معلق در این گونه آشغالگیرها بین ( ۲-۳ ) میلیگرم در لیتر و حذف BOD بین ( ۳-۷ ) میلیگرم در لیتر در نظر گرفته میشود . سرعت عبوری فاضلابی بین ( 3/0- 9/0 ) متر در ثانیه باید در نظر گرفته شود .

از آشغالگیر مکانیکی نیز با توجه به نوع و مقدار فاضلاب استفاده می شود .


آشغالگير ممكن است از ميله ها ،مفتولهايا سيمهاي موازي  ، شبكه ي آهني،توري سيمي يا صفحه ي مشبك تشكيل شده باشدو منافذ يا روزنه ها ممكن است هر شكلي داشته باشند،اما عموما سوراخها مربع مستطيل و يا دايره اي هستند.

آشغالگيرهاي ميله اي:


در تصفيه فاضلاب اين آشغالگير براي حفاظت تلمبه ها،شيرها،خطوط لوله و ساير متعلقات از آسيب ديدگي و يا گرفتگي توسط كهنه و اشياي بزرگ بكار مي روند. تصفيه خانه هاي صنعتي ممكن است بسته به خصوصيات آلاينده ها به آنها نياز داشته يا نداشته باشند.
افتهاي هيدروليكي در آشغالگيرها تابع سرعت تقرب و سرعت عبئر از ميله هاست .
با افزايش ميزان گرفتگي آشغالگير افت فشار افزايش مي يابد .

توريهاي آشغالگير:


توريهاي اوليه از نوع استوانه و يا ديسكهاي موربي بودند كه قسمت آشغالگير آنها از صفحات مسي و يا برنزي با شكافهاي فلز كاري شده تشكيل شده بود و در تصفيه مقدماتي فاضلاب بجاي حوضچه هاي ته نشيني نصب مي شوند.
آشغالگيرها از نظر فاصله بين ميله ها:

  • آشغالگيرهاي دهانه درشت (Cross screening)
  • آشغالگيرهاي دهانه متوسط (medium screening)
  • آشغالگيرهاي دهانه ريز (fine screening)

آشغالگیرهای دستی  شامل دو نوع شبکه ریز و شبکه درشت می باشد.

 

آشغالگیر دستی:


آشغالگیرهای شبکه درشت، ذرات بزرگ جامد را از فاضلاب حذف می کند.
آشغالگیرهای شبکه ریز، نوعا برای حذف موادی بکار می روند که ممکن است در ادامه روند تصفیه مشکلات نگهداری و عملکردی ایجاد  کند.


آشغالگیر مکانیکی:


در آشغالگیرهای مکانیکی، شبکه آشغالگیر توسط یک بازوی مکانیکی که از یک  سوییچ در بالادست آشغالگیر فرمان می گیرد، تمیز می شود.