ايرليفت پمپ :

به منظور پمپاژ لجن های بسیار غلیظ، پساب های خورنده و فاضلاب های حاوی مواد دانه ای و ساینده، استفاده از پمپ های هوایی (ایرلیفت) به دلیل گرفتگی كمتر و راهبری ساده تر نسبت به سایر پمپ ها ترجیح داده می شود. زمانی که هوا وارد این دستگاه می شود، ستون آبی را تشکیل می دهد که به سمت بالا حرکت می کند. پمپ ایرلیفت از ساختار بسیار ساده  و عملكرد مطمئن برخوردار است و با توجه به اینكه فاقد هرگونه قطعه مكانیكی است، نیاز به تعمیر نداشته و به ندرت دچار گرفتگی یا خرابی می شود.


برخی ویژگی های ایرلیفت ها عبارتند از: 

  • اقتصادی بودن هزینه ها 
  • سهولت در نگهداری 
  • سهولت در نحوه عملکرد 
  • عدم بهره گیری از اجزای مکانیکی محرک 
  • ظرفیت پمپاژ بالا

عملكرد :

جريان هوا پس از عبور از لوله به محل لوله ورودي مكش فاضلاب وارد شده و در صورت باز بودن شير خروجي فاضلاب ناگزير به صعود مي باشد كه در اين صورت محفظه D  كه در تصوير نشان داده شده است دچار فشار خلاء شده كه در اين شرايط باعث مكش لجن كف مخزن شده و با خود به بالا هدايت مي كند. ميزان ارتفاع پمپاژ و انتقال فاضلاب بستگي به اختلاف فشار سيستم توليدكننده هوا دارد كه مي تواند از چند ميلي بار تا چند بار (از چند سانتي متر تا چندين متر) لجن ته نشين شده را به سمت بالا منتقل نمايد.

توضيحات :

 در صورت گرفتگي در لوله مكش لجن (در صورت گير كردن اشيا حجيم تر) شير خروجي را بسته و شير هوا باز خواهد شد. لذا هواي عبوري چون به سمت بالا نمي تواند هدايت شود ناگزير به سمت پايين هدايت شده و مجاري عبور لجن را باز مي نمايد.

پمپ های آب و فاضلاب

 

 

 

مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون (متر مکعب): 6745625