فیلترکربن اکتیو

فیلتر های کربن اکتیو نیلفام  (Activated Carbon Filter)

کربن فعال با اسامی همچون زغال فعال، کربن اکتیو، Black Carbon و Activated Carbon نیز شناخته می شود. این ماده به دلیل سطح داخلی قابل توجه، ساختار پوک و حفره ای، ظرفیت جذب بالا، قابلیت بازفعال سازی سطح و قیمت پایین در مقایسه با جاذب های غیرآلی مثل زئولیت، ماده ای منحصربفرد است. این ترکیب شکلی از کربن است که بر اثر عملیات پردازش، پوکی و سطح داخلی آن افزایش می یابد و بصورت فاز مایع و یا گاز قابلیت کاربرد دارد.

از کاربردهای مهم این ماده در فاز مایع می توات به تصفیه پساب، جذب بو، رنگ و کدورت، حذف کلر آزاد پساب، تصفیه آب آشامیدنی، آب های صنعتی و آب آکواریوم ها اشاره نمود. که در صنعت آب و فاضلاب از این ماده بصورت فیلتر استفاده می گردد.


کربن فعال مواد آلی موجود در پساب را جذب و سپس تجزیه می کند. در صافی کربنی، آب از بستر کربن اکتیو گرانولی عبور کرده و رنگ و بوی آن توسط ذغال کربن جذب شده و در نتیجه پساب خروجی بدون هر گونه بو و رنگی خواهد بود. در صافی کربنی، پساب ورودی باید کاملا زلال سازی شود و فاقد هرگونه مواد کلوئیدی و معلق باشد به همین دلیل فیلترهای کربنی معمولا بعد از فیلترهای شنی در فرآیند تصفیه فاضلاب  قرار می گیرند. pH آبی که با کربن فعال در تماس قرار می گیرد نباید اسیدی یا قلیایی باشد و قبل از عبور از بستر کربن فعال باید خنثی شود

فیلتر کربن اکتیو

 

فیلتر کربن اکتیو

 

مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون (متر مکعب): 6745625