پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی

ساخت پکیج هاي نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 150 متر مكعب حوزه علمیه اصفهان پكيج نوين سيستم چربي گير شركت صنايع شيميايي ايران پکیج هاي نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 600 متر مكعب عمران شهر جدید فولادشهر پکیج هاي نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 120 متر مكعب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان پکیج هاي نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 100 متر مكعب کارخانه سیمان اصفهان پکیج هاي نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 50 متر مكعب شرکت غلتک سازان سپاهان پکیج های نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 600 متر مكعب عمران شهر جدید رامشار پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 60 متر مكعب فرآورده های گوشتی آروین پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 20 متر مكعب کاشی مرجان پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 20 متر مكعب كاشي آسيا پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت1700متر مکعب شهر جدید مجلسی پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 1000 متر مکعب سازمان سیما منظر و فضای سبز کرج پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 200 متر مکعب مسکن مهر ساری پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 5 متر مکعب سارا کاشی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 250 متر مکعب شرکت نفت سپاهان پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 400 متر مکعب سازمان پارکها و فضای سبز کاشان