آیین بهره برداری از پروژه بزرگ تصفیه تکمیلی پساب فولادشهر با حضور مسئولین برگزار شد

جمع‌آوری و تصفیه لجن‌ها

مقالات
بازدید: 971

ساختار فیلتر اسمز معکوس

مقالات
بازدید: 833

کسب عنوان واحد فنی و مهندسی نمونه کشور

اخبار جاری شرکت
بازدید: 69
 آیین بهره برداری از پروژه بزرگ تصفیه تکمیلی پساب فولادشهر با حضور مسئولین برگزار شد

مهندس مصطفی زاده، رئیس وسخنگوی شورای اسلامی فولادشهر در آئین بهره برداری از پروژه بزرگ تصفیه تکمیلی پساب فولادشهر با توجه به خشکسالی وکمبود آب در شهرها، شهرداری وشورای اسلامی فولادشهر در این خصوص تدابیری اندیشیده است.

رئیس شورای اسلامی فولادشهر با بیان اینکه اکثر ساکنین فولادشهر یادرکارخانه جات اطراف کار می کنند ویا اینکه بازنشسته شده اند ودرمعرض آلودگی بوده اند افزود فولادشهر نیازمند فضای سبز گسترده می باشد.

وی ادامه داد با توجه به نیاز فولادشهر به فضای سبز گسترده وکمبود آب وعدم حق آب این شهر از رودخانه زاینده رود شهرداری را برآن داشت تا با برنامه ریزی نگاه ویژه به فضای سبز پروژه پساب فاضلاب شهری را در اولویت کار خود قرار داده و به جد پیگیری کند.

رئیس شورای اسلامی فولادشهر بیان کرد : مدیریت مصرف آب راهکاری برای برون رفت از این بحران است و بخشی از آن به بازچرخانی و استفاده از پساب مربوط می شود لذا باید این مهم مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت ایران سرزمینی کم آب با معدود رودخانه های محلی بوده که با رشد جمعیت و افزایش تقاضای آب در بخش های مختلف کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات روبه رو است.

وی با اشاره به اینکه امروزه بهره برداری از پساب به عنوان یک منبع بسیار حائز اهمیت است، ادامه داد: پساب های تصفیه شده، منبع مقرون به صرفه وپایدار آب است بنابراین یکی از راه کارهای اساسی در این زمینه بازچرخانی آن بخشی از آب هاست که تبدیل به فاضلاب می شوند تا مجددا آن ها را به چرخه مصرف بازگردانیم.

وی تصریح کرد اجرای این طرح با وجود حساسیت های موجود بر روی مصرف آب مدیریت صحیح آز آب را به نمایش می گذارد وبه خوبی نشان می دهد در این استان از هدر رفتن آب جلوگیری می شود که این خود نکته قابل توجه وبسیار مهم است.

مهندس مصطفی زاده رئیس شورای اسلامی فولادشهر از فواید وکاربرد های پساب تصفیه شده در آئین افتتاح و بهره برداری از پروژه بزرگ تصفیه تکمیلی پساب فولادشهر نام برد :

آبیاری کشاورزی وآبیاری مناظر طبیعی

فعالیت های صنعتی بخصوص در بخش فرایند وخنک سازی

شارژ وجلوگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی

مصارف تفریحی وزیست محیطی

مصارف غیر شرب شهری

ایجاد درآمد پایدار

مصطفی زاده ضمن تقدیر از اعضای دوره چهارم شورای اسلامی وشهردار وقت افزود مبلغ ۶۵ میلیارد ریال هزینه این پروژه بزرگ شد که ۴۵ میلیارد ریال از بودجه دوره قبل و ۲۰ میلیارد ریال در دوره پنج هزینه این پروژه گردید.

وی دکتر محمدی شهردار فولادشهر را فردی جوان وپر انرژی خواند واز زحمات ایشان تقدیر وتشکر کرد وادامه داد: شهردار فولادشهر پویایی، نشاط، حرکت و فعالیت را در شهر به ارمغان آورده اند وتلاش می کند در همه حوزه ها فعالیت کند.

 

دکتر محمدی شهردار فولادشهر دراین آئین ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه به اهداف این پروژه بزرگ پرداخت وبیان داشت: جمع آوری تصفیه تکمیلی، دفع بهداشتی فاضلاب، جلوگیری ازآلودگی وتخریب محیط زیست، بهبود بهداشت عمومی، استفاده از کودهای آلی درکشاورزی، درآمد پایدار وایجاد اشتغال متناسب به صورت مستقیم وغیر مستقیم از اهداف این پروژه می باشد.

بابک محمدی با اشاره به اهمیت تصفیه فاضلاب به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای کمبود منابع آبی واستفاده مجدد از پساب درچرخه آبیاری فضاهای سبز گفت: عملیات اجرای پکیج تصفیه خانه فاضلاب فولادشهربرای جلوگیری از هدر رفت منابع آب واستفاده حداکثری از پساب تولیدی با ظرفیت تصفیه ۱۰۰ لیتر درثانیه در دست اجراست.

وی بهینه سازی مصرف وحفاظت از منابع آب ومحیط زیست، رعایت بهداشت عمومی، حذف شرایط خطر پذیری ناشی از تخلیه فاضلاب های با تصفیه ناکافی به منابع آب سظحی وزیرزمینی را از مزایای این طرح برشمرد و خاطرنشان کرد: با احداث تصفیه خانه پساب فولادشهر به جای سرازیر شدن به سطح شهر وایجاد مشکلات زیست محیطی پس از جمع آوری وتصفیه مورد استفاده در فضای سبز قرار خواهد گرفت.

شهردار فولادشهر با اشاره به تغییر الگوی کاشت گیاهان در سطح معابر و شوارع فولادشهر افزود: اولویت ما استفاده ازگیاهان متناسب با اقلیم فولادشهر ودر سنین بالا بوده تا ضمن صرفه جویی در مصرف آب، تلفات کاشت نیز کاهش پیدا کند.

وی بیان کرد: به دلیل اینکه چمن آب زیادی را مصرف می کند و پایین بودن میزان تولید اکسیژن چمن واز آنجا که فولادشهر در اقلیم بحران آب قرار دارد لذا کاشت چمن در فولادشهر به حداقل رسیده وبیشتر از گونه های مقاوم به کم آبی و بهینه مصرف کردن آب استفاده می شود.

بابک محمدی با بیان اینکه عنصر اصلی بقا وموجودیت فضاهای سبز شهری آب است بیان کرد: این مهم سالیان گذشته به دلیل تغییرات فصلی، کاهش بارندگی، وقوع خشکسالی، کاهش سطح ایستایی آب های زیرزمینی ودرنتیجه کاهش آب دهی چاه ها وعدم صدور مجوز به عامل محدود کننده توسعه ونگهداری فضاهای سبز شهری تبدیل شده است، شهرداری فولادشهر اقدامات جدی و اساسی را در راستای کاهش آب مصرفی و افزایش راندمان آبیاری انجام داده است.

وی درپایان با اشاره به اینکه حدود ۲۰ میلیاردریال هزینه تکمیل پروژه گردیده از تلاش ها و پیگیری های مجدانه شورای اسلامی در راستای اجرا و راه اندازی پروژه تصفیه تکمیلی پساب تقدیر نمود و بیان داشت تا پایان سال جاری شاهد افتتاح دهها پروژه دیگر خواهیم بود.

بازدید: 661تاریخ انتشار : 1397/07/28

    مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال

    پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

     پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

     پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

    مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 6745625