مدیا (آکنه):

مدیا (آکنه)

 

استفاده از فرایند رشد چسبیده در سیستم های هوازی و بی هوازی با تثبیت میکروارگانیسم ها بر روی پکینگ و تشکیل بیوفیلم موجب افزایش جرم زیست توده به صورت چسبیده و معلق می شود و در عین بالا بردن تصفیه زیستی موجب کاهش حجم مورد نیاز تصفیه می شود.

در اصلاح سیستم های هوازی می توان با نصب مدیای ثابت و معلق نیلفام می توان ظرفیت تصفیه خانه را چندین برابر افزایش داد و یا تصفیه خانه هایی که دارای مشکل می باشند ارتقاء داده و بهینه سازی نمود. در بیوراکتورهای بی هوازی مانند UASB با نصب مدیا ثابت و معلق نیلفام  در قسمتی از حجم راکتور و یا تمامی آن می توان علاوه بر بالا بردن ظرفیت، بیوراکتور را نسبت به شوک های آلی، هیدرولیکی، شیمیایی و حرارتی مقاوم ساخته و از فرار لجن جلوگیری نمود.روشن است که در صورت فرار لجن از راکتورهای بی هوازی به علت سرعت رشد (yield) پایین میکروارگانیسم های بی هوازی ماه ها وقت لازم است بیوراکتور دوباره به وضعیت مطلوب اولیه بازگردد.

موارد کاربرد این پکینگ مدیا افزایش ظرفیت تصفیه خانه های موجود، بهینه سازی بایوراکتورهای در حال کار و مقاوم نمودن آنها به شوک های آلی- حرارتی و هیدرولیکی، حذف نیترات از آب شرب به روش بیولوژیکی، حذف آمونیاک از مزارع پرورش ماهی و افزایش ظرفیت آن، برجُ های تماس مایع و گاز، برجهای گاز زدایی و برج های خنک کننده و موارد بسیار دیگر می باشد.

 

مزایا: پکینگ مدیا نیلفام

  • 1.پیشرفته ترین مدیای تولید شده در جهان.
  • 2.به صورتی طراحی شده است که قطعات به یکدیگر و به هر حجمی مونتاژ می گردد.
  • 3.تمامی بستر به صورت یکسان در دسترس می باشد. 
  • 4.هیچ فضای مرده ای وجود ندارد. 
  • 5.مشکل گرفتگی نداشته و احتیاج به Back Wash ندارد. 
  • 6.جریان به هیچ عنوان شانس کانالیزه شدن ندارد.
  • 7.برای تمامی پروسس های هوازی و بی هوازی مناسب است.
  • 8.دارای سطح تماس بسیار بالا می باشد.


پکینگ ها به دو دسته ثابت و معلق تقسیم بندی می شود  که هر 2 نمونه توسط شرکت کاشفان نیلفام تولید و عرضه می گردد.

 

 

 

مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون (متر مکعب): 6745625