پکیج تصفیه فاضلاب خانگی

 


آب مهمترین منبع طبیعی مورد نیاز برای توسعه اقتصادی یک کشور است. آب سالم و تمیز ضرورت اساسی بشر برای استفاده منطقی از آن­ها است. به طور کلی، بحران جهانی آب بیشتر مربوط به کاهش در دسترس بودن مقدار آب به دلیل استفاده غیر منطقی توسط جمعیت انسانی است. نه تنها قابلیت دسترسی به آب شیرین، بلکه کیفیت آب نیز به دلیل تخریب طبیعی و فعالیت ­های انسانی تحت تأثیر سیل­ های مکرر، خشکسالی و الگوی بارندگی ناهموار و ریختن فاضلاب صنایع، فاضلاب تصفیه­ نشده، روان ­آب های کشاورزی از مزارع کشاورزی به داخل آب، تحت تأثیر قرار می­ گیرد. اما در سال های اخیر، با ورود به قرن بیست و یکم، شرایط بدتر شده ­است. کمبود آب با توجه به کمیت و آلودگی آب به موضوعات اصلی در کشورهای در حال توسعه و همچنین کشورهای پیشرفته تبدیل شده­ است. بحران آب جدی ­ترین مشکل برای انسان در کشورهای آسیایی به دلیل افزایش تقاضا برای فعالیت ­های داخلی، صنعتی، آبیاری و همچنین فعالیت­ های مختلف اقتصادی و توسعه ای است به­طوری­که پیش ­بینی­ شده ­است که تعداد زیادی از کشورهای شرق، غرب و جنوب آسیا تا سال 2050 با وضعیت کمبود آب روبرو خواهند شد.