عضویت ها

عضویت­های بین المللی:

Asian Science Park Association (ASPA):

مرکز رشد علم و فناوری آسیا مکانی ( فیزیکی یا مجازی) متشکل از یک یا چند مجموعه است که واحدهای فناوری نوپا نظیر هسته­ های فناوری دانشگاهی و بنگاه ­های کوچک و متوسط دانش بنیان در آن مستقر و مجتمع می ­شوند و از قوانین حمایتی و خدمات پشتیبانی ویژه برخوردار می­ گردند. شرکت مهندسی کاشفان نیلفام در سال 2015 عنوان برترین شرکت دانش بنیان آسیا را در ژاپن از این مرکز دریافت نمود و به عضویت رسمی انجمن علمی و فناوری آسیا درآمد.

 

World Technopolis Association (WTA):

انجمن جهانی شهرهای فناور جهان، یک مرکز علمی و تحقیقاتی وابسته به یونسکو در کره جنوبی است. شرکت مهندسی کاشفان نیلفام در سال 2013 به عضویت این انجمن درآمد و در سال 2015 در نمایشگاه­ بین المللی اختراعات تجاری سازی شده جهانی در "Daeijeon- کره جنوبی" ارائه محصول نمود.

 

Global Water Partnership (GWP):

"همیاری جهانی آب" یک نهاد بین المللی دانش بنیان در حوزه آب است، تلاش کشورهای مختلف در راستای مدیریت منابع آبی که با عنوان­هایی نظیر مدیریت یکپارچه آب هم شناخته می­شود دستاوردهای متفاوتی را در بر داشته و نهاد همیاری جهانی آب (GWP) این تلاش­ ها و نتایج مثبت یا منفی آن­ها را در طیفی گسترده دسته بندی نموده و به ارائه سیاست های جدید در حوزه آب می­ پردازد، شرکت مهندسی کاشفان نیلفام در سال 2018 به عضویت GWP درآمد.

 

  

عضویت­های ملی:

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

به عنوان اولین سازمان موسس مراکز رشد و پارک­های علم و فناوری در کشور، ضمن حمایت از راه­ اندازی و توسعه شرکت­ها و موسسات دانش ­بنیان توانسته است گام ­های موثری در توسعه تولید و صادرات محصولات دانش­ بنیان و اشتغال پایدار دانش آموختگان دانشگاهی بردارد. شرکت مهندسی کاشفان نیلفام از شرکت­های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بهره ­گیری از متخصصین و مهندسین مجرب و اساتید دانشگاهی فعالیت خود را در سال 89 از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز نمود.


انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان:

 

 

این انجمن به منظور حمایت از منافع مشترک حرفه ای، رشد جایگاه اقتصادی و اجتماعی شرکت های دانش بنیان تشکیل شده است. به هدف ساماندهی امور مربوطه، حفظ توازن و نظم، فراهم کردن امکان بهره برداری  بیشتر از سرمایه گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران، فعالیت می کند. شرکت مهندسی کاشفان نیلفام عضو این انجمن می باشد.
انجمن صنفی آب و فاضلاب ایران:

با توجه به توسعه روزافزون جمعیت و ضرورت دسترسی به منابع آب سالم و دفع بهداشتی فاضلاب و استفاده مجدد از پساب، علوم مرتبط با آب و فاضلاب گسترش زیادی یافته است. دانشگاه­ های ایران گام­ های بلندی در توسعه کمی و کیفی این دانش در بخش ­های آموزش و پژوهش و توسعه فناوری برداشته­ اند. از طرف دیگر نیازهای علمی این بخش از سوی شرکت­ های آب و فاضلاب تامین می ­شود. به همین دلیل وجود یک انجمن علمی که بتواند ارتباط منطقی بین توسعه این علم در دانشگاه ­ها و نیازهای علمی این بخش را برقرار کند مورد نیاز است. شرکت مهندسی کاشفان نیلفام در سال 1395 به عضویت این انجمن درآمد.


 انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضلاب:

انجمن صنفی شرکت‌ های صنعت آب و فاضلاب از آن دست تشکل‌ های صنفی است که در راستای اهداف خویش به صورتی تخصصی فعالیت می کند.  اکنون با بیش از 85 عضو فعال در صنعت آب و فاضلاب کشور بزرگترین تشکل این صنعت حیاتی به شمار می‌آید. شرکت مهندسی کاشفان نیلفام عضو این انجمن می باشد.

 

 


بنیاد ملی نخبگان کشور:

این بنیاد در سال 1385 با هدف استفاده صحیح ومناسب از ظرفیت ­های علمی نخبگان در راستای توسعه کشور و رفع موانع و مشکلات تولید دانش و جنبش نرافرازی تشکیل گردید. در همین راستا، حمایت­ های این بنیاد بصورت متنوع با مخاطب قرار دادن همه­ ی اجتماعات نخبگان در حوزه­ های مختلف، ارائه شده است که از آن جمله می­ توان به حمایت از دانشجویان و دانش آموختگان برتر دانشگاهی، اعضای هیئت علمی، مخترعان و نوآوران و برگزیدگان حوزه­ های مختلف علمی و فرهنگی اشاره نمود. شرکت مهندسی کاشفان نیلفام در سال 1392 با ثبت سه اختراع در حوزه آب و فاضلاب به عضویت این بنیاد درآ

 

کانون نخبگان جوان:

این کانون با هدف پرورش نخبگان، شناسایی استعداد آن­ ها و حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر به عنوان مهمترین جزء سرمایه انسانی کشور فعالیت می­ نماید. شرکت مهندسی کاشفان نیلفام از سال 1390 به عضویت کانون نخبگان جوان درآمد.