عضویت ها

عضویت­های بین المللی:

Asian Science Park Association (ASPA):

مرکز رشد علم و فناوری آسیا مکانی ( فیزیکی یا مجازی) متشکل از یک یا چند مجموعه است که واحدهای فناوری نوپا نظیر هسته­ های فناوری دانشگاهی و بنگاه ­های کوچک و متوسط دانش بنیان در آن مستقر و مجتمع می ­شوند و از قوانین حمایتی و خدمات پشتیبانی ویژه برخوردار می­ گردند. شرکت مهندسی کاشفان نیلفام در سال 2015 عنوان برترین شرکت دانش بنیان آسیا را در ژاپن از این مرکز دریافت نمود و به عضویت رسمی انجمن علمی و فناوری آسیا درآمد.

 

World Technopolis Association (WTA):

انجمن جهانی شهرهای فناور جهان، یک مرکز علمی و تحقیقاتی وابسته به یونسکو در کره جنوبی است. شرکت مهندسی کاشفان نیلفام در سال 2013 به عضویت این انجمن درآمد و در سال 2015 در نمایشگاه­ بین المللی اختراعات تجاری سازی شده جهانی در "Daeijeon- کره جنوبی" ارائه محصول نمود.

 

Global Water Partnership (GWP):

"همیاری جهانی آب" یک نهاد بین المللی دانش بنیان در حوزه آب است، تلاش کشورهای مختلف در راستای مدیریت منابع آبی که با عنوان­هایی نظیر مدیریت یکپارچه آب هم شناخته می­شود دستاوردهای متفاوتی را در بر داشته و نهاد همیاری جهانی آب (GWP) این تلاش­ ها و نتایج مثبت یا منفی آن­ها را در طیفی گسترده دسته بندی نموده و به ارائه سیاست های جدید در حوزه آب می­ پردازد، شرکت مهندسی کاشفان نیلفام در سال 2018 به عضویت GWP درآمد.

 

  

عضویت­های ملی:

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

به عنوان اولین سازمان موسس مراکز رشد و پارک­های علم و فناوری در کشور، ضمن حمایت از راه­ اندازی و توسعه شرکت­ها و موسسات دانش ­بنیان توانسته است گام ­های موثری در توسعه تولید و صادرات محصولات دانش­ بنیان و اشتغال پایدار دانش آموختگان دانشگاهی بردارد. شرکت مهندسی کاشفان نیلفام از شرکت­های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بهره ­گیری از متخصصین و مهندسین مجرب و اساتید دانشگاهی فعالیت خود را در سال 89 از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز نمود.

 

انجمن صنفی آب و فاضلاب ایران:

با توجه به توسعه روزافزون جمعیت و ضرورت دسترسی به منابع آب سالم و دفع بهداشتی فاضلاب و استفاده مجدد از پساب، علوم مرتبط با آب و فاضلاب گسترش زیادی یافته است. دانشگاه­ های ایران گام­ های بلندی در توسعه کمی و کیفی این دانش در بخش ­های آموزش و پژوهش و توسعه فناوری برداشته­ اند. از طرف دیگر نیازهای علمی این بخش از سوی شرکت­ های آب و فاضلاب تامین می ­شود. به همین دلیل وجود یک انجمن علمی که بتواند ارتباط منطقی بین توسعه این علم در دانشگاه ­ها و نیازهای علمی این بخش را برقرار کند مورد نیاز است. شرکت مهندسی کاشفان نیلفام در سال 1395 به عضویت این انجمن درآمد.

 

بنیاد ملی نخبگان کشور:

این بنیاد در سال 1385 با هدف استفاده صحیح ومناسب از ظرفیت ­های علمی نخبگان در راستای توسعه کشور و رفع موانع و مشکلات تولید دانش و جنبش نرافرازی تشکیل گردید. در همین راستا، حمایت­ های این بنیاد بصورت متنوع با مخاطب قرار دادن همه­ ی اجتماعات نخبگان در حوزه­ های مختلف، ارائه شده است که از آن جمله می­ توان به حمایت از دانشجویان و دانش آموختگان برتر دانشگاهی، اعضای هیئت علمی، مخترعان و نوآوران و برگزیدگان حوزه­ های مختلف علمی و فرهنگی اشاره نمود. شرکت مهندسی کاشفان نیلفام در سال 1392 با ثبت سه اختراع در حوزه آب و فاضلاب به عضویت این بنیاد درآمد.

 

کانون نخبگان جوان:

این کانون با هدف پرورش نخبگان، شناسایی استعداد آن­ ها و حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر به عنوان مهمترین جزء سرمایه انسانی کشور فعالیت می­ نماید. شرکت مهندسی کاشفان نیلفام از سال 1390 به عضویت کانون نخبگان جوان درآمد.مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال (متر مکعب)

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون : 6745625