گواهینامه ها


 جواز ها و استاندارد های کسب شده توسط شرکت مهندسی کاشفان نیلفام :                                          

ردیف

جوازها و استانداردها

شماره جواز

منبع تامین کننده

1

UNE-EN ISO 9001: 2015

 

1709330

ASYS international certification

2

BS OHSAS 18001:2007

1718332

ASYS international certification

3

UNE-EN ISO 14001:2015

1714331

ASYS international certification

4

ISIRI-ISO 14001:2015

9607280

AGRIN SYS international certification

5

ISIRI-ISO 18001:2007

9607281

AGRIN SYS international certification

6

ISIRI-ISO 9001:2015

9607279

AGRIN SYS international certification

7

HSE-MS

QAL-2663206-17-15323883

QAL UK LIMITED

8

CRM (Customer relationship management)

QAL UK LIMITED

QAL UK LIMITED

9

Value Engineering

QAL UK LIMITED

QAL UK LIMITED

10

IMS

1713512

ASYS international certification

11

پروانه بهره برداری (تولید سالانه 120 دستگاه پکیج نوین تصفیه بیولوژیکی فاضلاب)

1335872/1013

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

12

گواهی رتبه صلاحیت پیمانکار  در زمینه آب

1143464

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

13

گواهی رتبه صلاحیت پیمانکار  در زمینه تاسیسات و تجهیزات

1143464

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

14

گواهی رتبه صلاحیت پیمانکار  در زمینه صنعت و معدن

1143464

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

15

صلاحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب

302/104/96

آب و فاضلاب کشور

16

گواهی رتبه صلاحیت شرکت دانش بنیان

93629

کارگروه ارزیابی صلاحیت شرکت دانش بنیان– وزارت علوم و تحقیقات

17

گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکار

2941

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

18

مجوز واحد فناوری

طراحی و ساخت پکیج های نوین تصفیه آب و فاضلاب

5593/ص/96

وزارت علوم و تحقیقات -شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

19

پروانه تحقیق و توسعه

8032/104

سازمان صنعت، معدن و تجارت

20

پروانه واحد فنی و مهندسی- در زمینه صنایع زیست محیطی،آب و فاضلاب و فیلتراسیون

1330222/55876/104

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

21

جواز تاسیس کارگاه تولید نیمه صنعتی پکیج های نوین تصفیه فاضلاب

1330226

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

22

جواز تاسیس کارگاه/ نوع الف ( تولید انحصاری)

تولید پکیج های نوین تصفیه فاضلاب

1335872/54619/104

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

23

ثبت علایم تجاری

03794

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور