افتخارات بین المللی:


کسب عنوان برترین شرکت دانش بنیان آسیا در سال 2015 به انتخاب سازمان پارک های علم و فناوری آسیا در ژاپن
عضویت رسمی در انجمن علم و فناوری آسیا
کسب عنوان یکی از چهار ایده برتر بین المللی "ثروت و جسارت" موسسه CIHEAM در حوزه پژوهش و نوآوری در زمینه آب و سلامت در سال 2016- ایتالیا


 

افتخارات ملی و استانی:کسب رتبه اول در رویداد توسعه و ارتقا زیست بوم استان‌ها(تانا) در بخش آب

 
واحد برتر تحقیق و توسعه استان اصفهان در سال 1400 به انتخابسازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

محصول برتر تحقیق و توسعه سال 1400 به انتخاب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

کسب لوح زرین در شانزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی 

کسب لوح کارآفرین پیروز

 
لوح کارافرین پیروز در شانزدهمین جشنواره شیخ بهایی


کسب لوح کارآفرین پیروز درشانزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی 


کسب عنوان پژوهشگر برتر در  هفدهمین دوره جایزه دکتر تقی ابتکار
 
طرح برگزیده کشوری به انتخاب چهارمین جشنواره علم تا عمل (معتبرترین جشنواره تجاری سازی کشور)
 

 
کسب لوح زرین جشنواره به انتخاب نهمین جشنواره شیخ بهایی (معتبرترین جشنواره علمی کشور)


 
محصول برتر ایران به انتخاب دومین جشنواره بین المللی تحقیق و توسعه ایران
ایده برتر ایران (بخش تحقیق و توسعه) به انتخاب دومین جشنواره بین المللی تحقیق و توسعه ایران

 

 
واحد نمونه استانی در حوزه خدمات فنی و مهندسی در سال 1390- از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
 
رتبه اول واحدهای فناوری استان اصفهان در سال 1391- از طرف شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 
 
فناور برتر استان اصفهان در سال 1391- به انتخاب هشتمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان اصفهانواحد نمونه فنی و مهندسی استان اصفهان در سال 1393 به انتخاب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان


مرکز پژوهشی صنعتی و معدنی برتر در پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت سال 1395


واحد برتر پژوهشی کشور به انتخاب سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال 1395


رتبه اول جشنواره ملی توسکا (بخش محیط زیست) در سال 1396 به انتخاب بنیاد ملی نخبگان
رتبه اول جشنواره ملی ایران ساخت در بخش ایده بازار به انتخاب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (دی 1397)
 

انتخاب پکیج تصفیه آب خاکستری نیلفام بعنوان "محصول برتر واحد تحقیق و توسعه در سال 1396" در پانزدهمین همایش ملی روز مهندسی


نقدیر شهردار محترم شهر کرج از شرکت مهندسی کاشفان نیلفام


رتیه برتر وبینار نانو سال 1399- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری


تقدیر سرکار خانم معصومه ابتکار، رییس هیات مدیره ی مرکز صلح و محیط زیست 
 از شرکت مهندسی کاشفان نیلفام


نقدیر شهردار محترم شهر درچه از شرکت مهندسی کاشفان نیلفام


تقدیر ستاد جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت از شرکت مهندسی کاشفان نیلفام