جذب نیروی انسانی در شرکت کاشفان نیلفام

شرکت مهندسی کاشفان نیلفام جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در شهر اصفهان نیاز به یک نفر نیروی ساخت و تولید با مدرک مهندسی مکانیک، یک نفر کارشناس مالی آشنا به نظام برنامه ریزی، اظهارنامه های مالیاتی و...، و یک نفر مسئول اداری آشنا به اموراداری و بایگانی می باشد. واجدین شرایط می توانند فرم استخدام را از طریق لینک زیر دریافت و پس از تکمیل به آدرس پست الکترونیک nilfam_co@yahoo.com ارسال نمایند.

جهت دریافت فرم استخدام بر روی ایکون کلیک نمایید.

مدارک مورد نیاز برای استخدام در شرکت مهندسی کاشفان نیلفام

فرم استخدام پر شده
2 قطعه عکس
کپی و اصل شناسنامه و کارت ملی
کپی آخرین مدرک تحصیلی
رزومه
کپی کارت پایان خدمت

تذکر
1-نامه های مربوط به سوء پیشینه- عدم اعتیاد- طب کار جهت گرفتن گواهی مربوطه بعد ازمصاحبه تحویل داده می شود
2- مدارک به صورت کپی برابر اصل به این شرکت تحویل داده شود


 جهت مشاهده کاتالوگ فارسی-انگلیس بر روی ایکون کلیک نمایید

 جهت مشاهده کاتالوگ عربی-انگلیس بر روی ایکون کلیک نمایید

جهت مشاهده رزومه شرکت مهندسی کاشفان نیلفام بر روی ایکون کلیک نمایید.

جهت دریافت پرسشنامه واحدهای تولیدی و صنعتی بر روی ایکون کلیک نمایید.