جذب نیروی انسانی در شرکت کاشفان نیلفام

شرکت مهندسی کاشفان نیلفام جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در شهر اصفهان نیاز به یک نفر نیروی ساخت و تولید با مدرک مهندسی مکانیک، یک نفر کارشناس مالی آشنا به نظام برنامه ریزی، اظهارنامه های مالیاتی و...، و یک نفر مسئول اداری آشنا به اموراداری و بایگانی می باشد. واجدین شرایط می توانند فرم استخدام را از طریق لینک زیر دریافت و پس از تکمیل به آدرس پست الکترونیک nilfam_co@yahoo.com ارسال نمایند.

جهت دریافت فرم استخدام بر روی ایکون کلیک نمایید.

مدارک مورد نیاز برای استخدام در شرکت مهندسی کاشفان نیلفام

فرم استخدام پر شده
2 قطعه عکس
کپی و اصل شناسنامه و کارت ملی
کپی آخرین مدرک تحصیلی
رزومه
کپی کارت پایان خدمت

تذکر
1-نامه های مربوط به سوء پیشینه- عدم اعتیاد- طب کار جهت گرفتن گواهی مربوطه بعد ازمصاحبه تحویل داده می شود
2- مدارک به صورت کپی برابر اصل به این شرکت تحویل داده شود


اخذ نمایندگی توسط شرکت مهندسی کاشفان نیلفام
 

شرکت مهندسی کاشفان نیلفام در نظر دارد تعدادی نمیانده در سراسر کشور اعطا نماید لذا از شرکت هایی با حوضه تخصصی آب و فاضلاب و تاسیسات که دارای رزومه کاری میباشند جهت اخذ نمایندگی دعوت میگردد.

خانم مهندس غفاری با شماره همراه 09134487524 جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر حضورتان معرفی می­ شوند.

Email: commercial@nilfam-co.com
E.mail: nilfam_co@yahoo.com 
جهت مشاهده کاتالوگ فارسی-انگلیس بر روی ایکون کلیک نمایید

 جهت مشاهده کاتالوگ عربی-انگلیس بر روی ایکون کلیک نمایید

جهت مشاهده رزومه شرکت مهندسی کاشفان نیلفام بر روی ایکون کلیک نمایید.

جهت دریافت پرسشنامه واحدهای تولیدی و صنعتی بر روی ایکون کلیک نمایید.