شرکت مهندسی کاشفان نیلفام جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در شهر اصفهان نیاز به یک نفر نیروی ساخت و تولید با مدرک مهندسی مکانیک، یک نفر کارشناس مالی آشنا به نظام برنامه ریزی، اظهارنامه های مالیاتی و...، و یک نفر مسئول اداری آشنا به اموراداری و بایگانی می باشد. واجدین شرایط می توانند فرم استخدام را از طریق لینک زیر دریافت و پس از تکمیل به آدرس پست الکترونیکnilfam_co@yahoo.com ارسال نمایند.
جهت دریافت فرم استخدام بر روی ایکون کلیک نمایید. جهت مشاهده کاتالوگ بر روی ایکون کلیک نمایید

 


جهت دریافت پرسشنامه واحدهای تولیدی و صنعتی بر روی ایکون کلیک نمایید.

مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون (متر مکعب): 6745625