آب و فاضلاب مازندران- مسکن مهر ساری

 طراحی تصفیه خانه  فاضلاب به ظرفیت 200 متر مکعب در شبانه روز

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
طراحی، ساخت، اجرا و راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت 200 مترمکعب در شبانه روز
آب و فاضلاب مازندران- مسکن مهر ساری
ساری
پروژه های انجام شده