عمران شهر جدید رامشار

 طراحی تصفیه فاضلاب به ظرفيت 600 متر مكعب در شبانه روز  و فونداسیون و ایستگاه پمپاژ مربوطه

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
طراحی، خرید و اجرا تصفیه خانه فاضلاب شهری،  ساخت پکیج های نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 600 مترمکعب در شبانه روز به همراه فونداسیون و ایستگاه پمپاژ مربوطه
عمران شهر جدید رامشار- مسکن مهر
زاهدان
پروژه های انجام شده