عمران شهر جدید فولادشهر

 طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت 600 متر مکعب در شبانه روز

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
مشاوره، طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب بهداشتی، ساخت پکیج های نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 600 مترمکعب در شبانه روز
عمران شهر جدید فولاد شهر- مسکن مهر
اصفهان
پروژه های انجام شده