کارخانه سیمان اصفهان

 طراحی و ساخت تصفیه خانه  فاضلاب به ظرفیت 120 متر مکعب در شبانه روز

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
مشاوره، طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب بهداشتی، ساخت پکیج های نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 100 مترمکعب در شبانه روز
کارخانه سیمان اصفهان
اصفهان
پروژه های انجام شده