عمران شهر جدید مجلسی

 طراحی تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت 1700 مترمکعب در شبانه روز

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
طراحی، ساخت و اجرای پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 1700 مترمکعب در شبانه روز
عمران شهر جدید مجلسی
اصفهان
پروژه های انجام شده