طراحی، ساخت، اجرا و بهره برداری از پکیج تصفیه تکمیلی شهرضا

 
طراحی، ساخت ، اجرا و بهره برداری از  پکیج تصفیه تکمیلی پساب خروجی به ظرفیت 3500 مترمکعب در شبانه روز


شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
طراحی، ساخت و اجرای پکیج تصفیه فاضلاب تکمیلی پساب خروجی به ظرفیت 3500مترمکعب در شبانه روز

شهرداری شهرضا
 
اصفهان
پروژه های انجام شده