شركت مهندسي كاشفان نيلفام در نظر دارد در قالب طرح هاي حمايتي از ايده هاي برتر در حوزه آب، فاضلاب و محيط زيست حمايت مادي و معنوي نمايد. لذا خواهشمند است ايده هاي خود را  براي واحد تحقيق و توسعه اين شركت ارسال نماييد.

خانم مهندس فریدی زاد با شماره 03133932077  جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر حضورتان معرفی می­ شوند.