پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی در حال احداث- نمایشگاه بین المللی اصفهان