با کلیک بر روی هر لینک می توانید لیست آزمایشگاه های معتمد محیط زیست مورد نظر خود را مشاهده و دانلود نمایید.

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان اصفهان

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان ایلام

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان آذربایجان غربی

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست تهران و البرز

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان سمنان

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان خوزستان

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان همدان

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان گلستان

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان مازندران

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان سیستان و بلوچستان

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان قزوین

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان قم

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان بوشهر

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان مرکزی

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان لرستان

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان خراسان جنوبی

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان هرمزگان

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان خراسان شمالی

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان زنجان

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان کرمان

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان کرمانشاه

آزمایشگاه های معتمد محیط زیست استان کهگیلویه و بویر احمد

آزمایشگاه های خصوصی استان تهران

مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال (متر مکعب)

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون : 6745625