پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی (سرپوشیده با سوله) به ظرفیت 1200 مترمکعب- سی سخت