پروژه پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی- عمران شهر جدید مجلسی (ظرفیت 1700 مترمکعب در شبانه روز)


پروژه پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی نفت سپاهان


پروژه پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان


پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر سی سخت- استان کهگیلویه و بویراحمد


پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر سی سخت- استان کهگیلویه و بویر احمد


پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی-دشهر ساری


پروژه پکیج تصفیه فاضلاب سارا کاشی


پروژه پکیج تصفیه فاضلاب فولادشهر


پروژه در حال احداث پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی فولاد سپید دشت


پروژه در حال ساخت پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی نمایشگاه بین المللی اصفهان


 
       پروژه پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی- عمران شهر جدید مجلسی (ظرفیت 1700 مترمکعب در شبانه روز) 
 

 پروژه پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی شرکت نفت سپاهان(ظرفیت 250 m3/day)               پروژه پکیج تصفیه فاضلاب حصارک کرج  (ظرفیت 1000 m3/day) 

  پروژه پکیج تصفیه فاضلاب شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان (250 m3/day)                  پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی شرکت قند چهارمحال و بختیاری (ظرفیت 100 m3/day)    

پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر سیسخت - ظرفیت 1200 m3/day

                   پروژه پکیج تصفیه فاضلاب شرکت سارا کاشی (به ظرفیت 5 m3/day)                               پروژه پکیج تصفیه فاضلاب شهر فولادشهر (ظرفیت 600 m3/day)
 

پروژه در حال ساخت فولاد سفید دشت                                                                                       پروژه در حال ساخت نمایشگاه بین المللی اصفهان

پروژه پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی حوزه علمیه اصفهان                                                              پروزه پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی عمران شهر رامشار

پروژه پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی شرکت غلتک سازان اصفهان                                                                        پروژه پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی شرکت کاشی مرجان

پروژه پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی مسکن مهری ساری