تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب

در حالی که فاضلاب می تواند منشا بزرگی برای آلودگی باشد، می تواند در صورت تصفیه مناسب منبع قابل توجهی برای استفاده مجدد آب نیز باشد. شرکت مهندسی کاشفان نیلفام با نگاهی ژرف به اهمیت استفاده مجدد از پساب در عصر حاضر، در طراحی و اجرای پکیج های تصفیه فاضلاب سابقه درخشانی دارد. ادر بخش بعدی تجهیزات و مراحل مختلف برای پکیج تصفیه فاضلاب قابل بررسی است.

تجهيزات پکیج تصفيه فاضلاب

ته نشيني مقدماتي

ته نشيني مقدماتي براي ته نشيني ذرات ايجاد کننده کدورت مثل ماسه ، شن و مواد آلي مانند هوموس مورد استفاده قرار مي گيرد.
ضمن اينکه اغلب در اين مرحله از ته نشيني ساده استفاده مي شود ولي با اين وجود دوز کمي از يک پليمر نيز جهت حذف موثر کدورت مورد استفاده قرار مي گيرد.
 

انعقاد و لخته سازي

در بسياري از فاضلاب هاي صنعتي ذرات شناور به سادگي شناور نمي شوند اين ذرات به دليل اينکه يکديگر را دفع مي کنند و يا داراي قطر بسيار کمي هستند با سرعت کم ته نشين مي شوند ) مثل ذرات کلوئيدي ( و به راحتي از آب جدا نمي شوند با استفاده از مواد شيميايي خاص ، تحت فعل و انفعالات شيمي -فيزيکي اين ذرات بي بار شده و يکديگر را جذب نموده و تشکيل تجمع و توده ذرات را داده و به اين ترتيب ذرات درشت تري را تشکيل مي دهند و اين ذرات به علت وزن خود ته نشين مي گردند .
 

تصفيه بيولوژيکي

تجزيه مواد آلي ( اکسيداسيون مواد آلي) توسط ميکروارگانيسم ها انجام مي گيرد . اصولاً سيستم هاي ميکروبيولوژيکي را به دو گروه متفاوت تقسيم مي کنند :
سيستم هايي که در آن ها ميکروارگانيسم ها به سطحي که در مجاورت اکسيژن ( هوا)  و مواد غذايي ( پساب ) مي باشد چسبيده و به اين سيستم رشد چسبيده يا Fixed Film يا سيستم بيوفيلمي مي گويند .
سیستم هايي که در آن ها ميکروارگانيزم ها به صورت شناور و در محيط مايع که حاوي مواد غذايي نيز مي باشد ( فاضلاب) شناور و معلق نگه داشته شده و هوا به صورت حل شده در اين محيط به مصرف ميکروارگانيزم ها مي رسد . نمونه مشخص اين سيستم ، سيستم هاي هوادهي و لجن فعال شده ، لاگون هاي هوازي و . . . مي باشد .
 
از نظر مصرف اکسيژن نيز سيستم هاي بيولوژيکي را به گروه هاي مختلف تقسيم مي کنند :
سيستم هاي هوازي يا Aerobic
سيستم هاي غير هوازي يا Anaerobic
 
تصفیه بیولوژیکی

فرآيند لجن فعال

اين روش بر مبناي رشد بيولوژيکي شناور ( توده هاي ميکروبي غوطه ور در فاضلاب ) که در تجزيه مواد آلي محلول فاضلاب فعال مي باشند شکل گرفته است. پساب ( فاضلاب ) که داراي مواد آلي و مواد مغذي براي رشد بيولوژيکي مي باشد وارد مخزن هوادهي مي گردد. در اين مخزن هوا براي ايجاد اکسيژن محلول در محيط به فاضلاب از طريق سيستم هوادهي مکانيکي ( سطحي ) و يا به وسيله هوادم هاي فشاري ( کمپرسور ) به فاضلاب افزوده مي شود .
ميکروارگانيسم هاي موجود در مخزن هوادهي با استفاده از مواد آلي موجود درفاضلاب و اکسيژن محلول رشد نموده و به اين ترتيب مواد آلي محلول تبديل به جرم ميکروبي ( نا محلول ) مي گردد. براي افزايش بازدهي فرآيند تصفيه جرم ميکروبي تشکيل شده را دوباره همراه فاضلاب خام وارد مخزن هوادهي مي سازد.
 

تصفيه لجن

در تصفيه فاضلاب مقدار زيادي لجن توليد مي شود که همان مواد ته نشين ده مي باشند و اين مواد بايد به يکي از روش هاي سوزاندن، کمپوست کردن و يا دفن کردن رفع گردد. معمولاً لجن اوليه و لجن مازاد بيولوژيکي به عنوان لجن هاي قابل دفع درتصفيه خانه ها وجود دارند که بايد به نحو مناسبي جمع آوري، تثبيت و سپس دفع گردد.
 
لجن توليد شده در نقاط مختلف تصفيه خانه طي مراحل زير قابل دفع مي شود: حفظ و نگهداري لجن قبل از تصفيه / تغليظ لجن براي ساده تر نمودن هضم بيولوژيکي و يا خشک نمودن/ تثبيت لجن به روش هاي هضم هوازي و هضم بي هوازي / تغليظ مجدد لجن تثبيت شده / خشک کردن کامل لجن (فيلتر خلا ، فيلتر تحت فشار ، سانتريفيوژ ، با استفاده از گرماي خورشيدي)  / از بين بردن مواد خشک کننده
 

پیش تصفیه

پیش تصفيه آماده کردن فاضلاب خام براي انجام يک تصفيه مناسب قبل از رسيدن آن به تصفيه خانه است . هدف از انجام اين فرايند تا حد امکان کاهش با تصفيه در واحد هاي اصلي تصفيه خانه و نيز کاهش ميزان سائيدگي و آسيب واحد ها و تجهيزات است.

تجهيزات پيش تصفيه

1-     آشغالگير ( Bar Screen)

آشغالگیر معمولاً اولین واحدی است که در تصفیه­خانه­های فاضلاب به­کار گرفته می­شود و هدف آن جداسازی مواد جامد شناور و غوطه ور از فاضلاب و جلوگیری از لطمه زدن به تلمبه ها و یا ورود به واحدهای بعدی و اختلال در کار آن­هاست.
 
واحدهای فرایند تصفیه­خانه از آشغالگیر تا واحد گندزدایی پساب همانند حلقه­های زنجیر به هم مرتبط هستند عدم کار مناسب هر واحد می­تواند در واحد بعدی اختلال ایجاد کند. لذا با توجه به انتخااب صحیح تجهیزات هر واحد از ضروریات کار صحیح تصفیه خانه می­باشد.
 

انتخاب نوع آشغالگیر

در طراحی آشغالگیرها، ممکن است این موضوع مطرح شود که آیا هنگام بهره برداری لازم است، تعداد واحدهایی که در مدار قرار می­گیرند، متناسب با تغییرات مقدار جریان تغییر داده شود، یا تمام واحدهای آشغالگیری بدون توجه به مقدار جریان فاضلاب در مدار قرار گیرند. در انتخاب نوع آشغالگیر توجه به نکات زیر دارای اهمیت است:
الف- میزان فاضلاب ورودی
ب- نوع فاضلاب (خانگی یا صنعتی)
ج- امکانات اولیه (برق، آب، جاده دسترسی)
د- نحوه بهره برداری و نیروی متخصص ماهر

آشغالگير ها دو نوع هستند :
 • آشغالگير هاي ميله اي
 • آشالگير ها با منافذ بسيار ريز
 

2-     دانه گير ( Grit removal)

در اکثر شبکه هايي که پساب شهري با آب باران مخلوط شده باشد مقدار قابل ملاحظه ا ي سنگ ريزه و شن وجود دارد و اگر از مسير جريان جدا نشود اشکالات زيادي در قسمتهاي مکانيکي واحد هاي تصفيه به وجود مي آورند. در كليه دانه گير­هايي كه تاكنون توسط شركت مهندسی کاشفان نیلفام طراحي و ساخته شده است تمام پارامترهاي مربوط به حوض دانه گيري اعم از طول، عرض، ارتفاع و مقطع كانال دانه گير و عوامل دخيل در طراحي دانه روب اعم از استحكام سازه فلزي، ديناميك و پروسه عملكردي دانه روب و نحوه پمپاژ دانه ها و همچنين سيستم دانه شويي كاملاً بر پايه اصول مهندسی، طراحي و با نرم افزارهاي مهندسي مناسب شبيه سازي شده تا استفاده کننده در فاز اجرا با هيچ مشكلي روبرو نشود.
 

مخزن متعادلساز:

از آن­جا که دبی ورودی پساب به پکیج در ساعات مختاف شبانه روز با یکدیگر متفاوت می باشد، درطراحی پکیج مخزن متعادلساز در نظر گرفته می شود تا پساب به صورت یکسان و ثابت وارد دستگاه گردد و از وارد شدن شوک های ناگهانی به دستگاه پیشگیری شود.
 
مخزن متعادل ساز پکیج تصفیه فاضلاب


مخزن آنوکسیک:

در رآكتور انوكسيك فرايند دنيتريفيكاسيون اتفاق مي افتدکه اكسيژن محلول تقريبا در حدود 0.2-0.5 mg/l مي باشد. در اين فرآيند باكتري ها اكسيژن نيترات موجود را براي استفاده از اكسيژن استفاده مي كنند.
در اين قسمت از آكنه هاي داراي سطح موثر بالايي به عنوان بستر بيوفيلم جهت محيطي براي رشد ميكروارگانيسمها استفاده می شود. مدياي مورد استفاده در واحد آنوكسيك بدون افزايش فضاي اشغالي، سطح رشد ميكروارگانيسم ها را مي افزايد.

مخازن هوادهی:

مخازن هوادهی داراي بيشترين كاربرد و كارایي بالا در تصفيه فاضلاب هستند. از طرف ديگر فرآيندهاي رشد ثابت داراي پايداري در برابر شوك­هاي آلي و هيدروليكي مي باشند. لذا با قرار دادن بستر هاي رشد ثابت در داخل مخزن هوادهي، اين دو مزيت در يكجا جمع شده است.
 •   وجود بسترهاي رشد ثابت داخل مخزن سبب می شود که توده ميكروبي به آنها چسبيده و موجب افزايش ميزان بار سلولي استخرهاي هوادهي بدون افزايش بار جامدات ورودي به حوضچه ته نشيني ثانويه شود.
 •  اجزایی که بر روی یک بستر قرار می گیرد تا یک بیو فیلم را تشکیل دهد بصورت زیر می باشد: 
 •   بستر (مدیا) ß   بیوفیلم  ß   فیلم مایع ß لایه حجمی مایع
 • از مزایای خاص این فرایند میشود به افزایش غلظت لجن( MLSS) بدون بارگذاری بالای جامدات در ته نشینی، پایداری در برابر شوک بارگذاری های هیدرولیکی و آلی، افزایش راندمان حذف مواد مغذی،  بهبود شاخص حجمی لجن و غیره اشاره نمود.
 
-         هدف از کاربرد مدیا در مخازن هوادهی: 
 •  افزایش زمان ماند سلولی و کاهش حجم لجن
 • انعطاف پذیری نسبت به شوکهای آلی و هیدرو لیکی
 • افزایش نرخ بارگذاری از 1/. تا4/. به 1-4 گیلوگرم BOD برای هرمتر مکعب
 •  کاهش SVI و بهبود ته نشینی (30-50 درصد)
 •   قابلیت جابه جایی مدیا
 

حوضچه گند زدایی:

فاضلاب خروجي از قسمت ته نشيني جهت گندزدايي و حذف انگل ها و ميكروب­هاي موجود در فاضلاب به حوضچه تماس كلر هدايت مي­شود. تعدادی از میکروب­های بیماری­زا احتمالاً در محیط فاضلاب نابود خواهند شد ولی تعدادی از آن­ها می­توانند مقاومت کرده و در پساب خروجی ته نشینی نیز حضور داشته باشند. از آنجائیکه پساب این پکیج می­تواند به مصارف گوناگون برسد به منظور حفظ کیفیت و جلوگیری از انتشار عوامل بیماری­زا در محیط، پساب خروجی باید گندزدایی شود. در این راستا استفاده از کلر به عنوان یک ماده اکسید کننده قوی که در غلظت و زمان تماس کافی باعث مرگ این میکروب ها می گردد مطرح است.

فیلتر شنی:

فيلترهاي شني تحت فشار به منظور حذف مواد معلق و کلوئيدي در پساب خروجی استفاده می شود.
 پکیج تصفیه فاضلاب
جهت کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید