پکیج تصفیه فاضلاب کارواش

پکیج های تصفیه فاضلاب کارواش:
پکیج تصفیه فاضلاب کارواش
 
 شرکت مهندسی کاشفان نیلفام با آگاهی از آلودگی قابل توجه فاضلاب واحد های کارواش  قادر است با تولید و اجرای پکیج  تصفیه فاضلاب کارواش درحفظ سلامت محیط زیست گام موثری بردارد.  از آنجا که فاضلاب یک واحد کارواش دارای حجم زیادی ازترکیبات شیمایی است و می تواند سلامت محیط زیست را تهدید کند  تصفیه آن امری جدی و  ضروری است. روش های الکتروشیمیایی از روش های کاربردی و مهم در فرآیند تصفیه است. روش­های الکتروشیمیایی شامل: الکتروکواگولاسیون، الکتروفلوکولاسیون و الکتروفلوتاسیون می ­باشند. روش انعقاد الکتریکی (الکتروکواگولاسیون) عوامل ناپایدار کننده­ای که باعث خنثی سازی لازم جهت جداسازی آلاینده ­ها می شود را تامین می ­نماید. الکتروفلوکولاسیون نیز تولیدکننده عواملی است که پل­سازی ذرات یا انعقاد را به پیش می ­برند. الکتروفلوتاسیون روشی است که طی آن آلاینده ­هایی نظیر چربی­و روغن با حباب ­های گاز که در سطح الکترود تشکیل شده­اند(H2O2مورد حمله قرار گرفته و همراه با این حباب­­ها به سطح محلول منتقل می­شوند. بدین ترتیب حذف آلاینده ­ها از سیستم با انجام کفاب گیری قابل حصول خواهد بود.

انعقاد و لخته ­سازی به روش الکتروشیمیایی توانسته است پارامترهای موجود در فاضلاب کارواش ها را به میزانی که در جدول زیر مشاهده می کنید کاهش دهد.

پارامترهای اندازه گیری شده
(%)COD
(%)BOD
(%)TSS
(%)سرب
(%)دترجنت
(%)آهن
راندمان حذف
87/96
21/94
23/98
43/99
88/99
67/99
 

نتایج نمونه تصفیه پساب کارواش به روش انعقاد الکتریکی:

مواد آلوده کننده
تخلیه­آبهای سطحmg/l
تخلیه به چاه های جاذب mg/l
مصارف کشاورزی و آبیاری mg/l
BOD
۵۰
۵۰
۱۰۰
COD
۱۰۰
۱۰۰
۲۰۰
TSS
۶۰
۶۰
۱۰۰
روغن و چربی
۱۰
۱۰
۱۰
دترجنت
۱/۵
۰/۵
۰/۵
رنگ
۷۵
۷۵
۷۵
کدورت
۵۰
۵۰
pH
۶/۵ – ۸/۵
۹-۵
۸/۵-۶
 
در این روش نیازی به استفاده از مواد شیمیایی به عنوان منعقد کننده نیست. یون های فلزی حاصل از عبور جریان مستقیم از سلول الکتروشیمیایی، هیدرولیز گردیده و یون های فلزی هیدروکسید تولید می کنند.
لخته های نا محلولAl(OH)3 نقش اصلی را در عمل تصفیه دارند. ذرات آلاینده یونی باردار تحت تاثیر برهمکنش ناشی از یون­ های تولید شده از انحلال الکترود قربانی خنثی گردیده و با جذب شدن توسط یکدیگر یعنی عمل انعقاد حذف می­شوند. همچنین گاز هیدروژنی که در الکترود کاتد آزاد می شود برخی لخته­ های موجود در محلول را در سطح آن شناور ساخته و جدا می­کند.

فاضلاب پس از گذراندن این مرحله، وارد مرحله بعدی یعنی اختلاط آرام منتقل می گردد در این مرحله فلوک­ه ای تشکیل شده در مرحله قبل به یکدیگر چسبیده و سبب تشکیل فلوک­ه ایی می گردد که در مرحله ته نشینی بهتر ته نشین می گردد. پس از این مرحله فاضلاب وارد واحد ته نشینی می گردد که این واحد به روش استاتیکی طراحی شده و فاضلاب از انتهای یک مانع به مخزن وارد می­گردد. پساب، پس از سرریز شدن از 
V-notch به بیرون انتقال می یابد. پس از این مرحله فاضلاب عاری از مواد جامد خارج می گردد.

مزایای تصفیه فاضلاب کارواش با روش انعقاد الکتریکی

 از مزایای تصفیه فاضلاب کارواش به روش EC حذف هزینه مواد شیمیایی و اپراتوری آسان این سیستم می باشد. پکیج انعقاد الکتریکی دارای راندمان 99% حذف فلزات سنگین، راندمان بالا در حذف مواد معلق وکدورت وروغن موجود در پساب کارواش می باشد. این پکیج بصورت اتومکانیک و یکپارچه آب تصفیه شده از سیستم تصفیه را جهت شستشوی دوباره اتومبیل ها آماده می کند.

برای اطلاعات بیشتردر مورد چگونگی طراحی پکیج تصفیه فاضلاب کارواش می توانید مقاله  "Design of a car wash waste water treatment process for local car wash stations" را مطالعه فرمایید. 
 

مهمترين نتايج حاصل از اجراي پروژه:

-          عدم استفاده از مواد شیمیایی در فرایند تصفیه فاضلاب که در صورت استفاده مجدد از پساب تصفیه شده، رنگ ماشین را از بین نمی برند.
-          بهره برداری کم هزینه و آسان
-          عدم نیاز به نیروی ماهر بهره بردار
-          سطح اشغال پایین دستگاه
-          امکان استفاده از برق تک فاز
-          طیف استفاده وسیع از پکیج

جهت کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید