پل لجن روب تصفیه خانه نجف آباد

 
شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
عملیات نصب ادوات و تجهیزات تصفیه خانه نجف آباد
تصفیه خانه نجف آباد
نجف آباد
پروژه های انجام شده