کارخانه کاشی آسیا

 پکیج نوین تصفیه فاضلاب بهداشتی

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
مشاوره، طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب بهداشتی، ساخت پکیج های نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 20 مترمکعب در شبانه روز
کاشی آسیا
اصفهان
پروژه های انجام شده