پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی

پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 200 متر مکعب مسکن مهر ساری

پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 200 متر مکعب مسکن مهر ساری

پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت1700متر مکعب شهر جدید مجلسی

پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت1700متر مکعب شهر جدید مجلسی

پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 1000 متر مکعب سازمان سیما منظر و فضای سبز کرج

پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 1000 متر مکعب سازمان سیما منظر و فضای سبز کرج

پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 5 متر مکعب سارا کاشی

پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 5 متر مکعب سارا کاشی

پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 400 متر مکعب سازمان پارکها و فضای سبز کاشان

پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 400 متر مکعب سازمان پارکها و فضای سبز کاشان

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 250 متر مکعب شرکت نفت سپاهان

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 250 متر مکعب شرکت نفت سپاهان

پکیج های نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 600 متر مكعب عمران شهر جدید رامشار

پکیج های نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 600 متر مكعب عمران شهر جدید رامشار

پکیج هاي نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 50 متر مكعب شرکت غلتک سازان سپاهان

پکیج هاي نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 50 متر مكعب شرکت غلتک سازان سپاهان

پکیج هاي نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 100 متر مكعب کارخانه سیمان اصفهان

پکیج هاي نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 100 متر مكعب کارخانه سیمان اصفهان

ساخت پکیج هاي نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 150 متر مكعب حوزه علمیه اصفهان

ساخت پکیج هاي نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 150 متر مكعب حوزه علمیه اصفهان

پكيج نوين سيستم چربي گير شركت صنايع شيميايي ايران

پكيج نوين سيستم چربي گير شركت صنايع شيميايي ايران

پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 20 متر مكعب  كاشي آسيا

پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 20 متر مكعب كاشي آسيا

پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 20 متر مكعب کاشی مرجان

پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 20 متر مكعب کاشی مرجان

پکیج هاي نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 120 متر مكعب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان

پکیج هاي نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 120 متر مكعب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان

پکیج هاي نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 600 متر مكعب عمران شهر جدید فولادشهر

پکیج هاي نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 600 متر مكعب عمران شهر جدید فولادشهر

پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 60 متر مكعب فرآورده های گوشتی آروین

پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفيت 60 متر مكعب فرآورده های گوشتی آروین

 

 

Instagram: Nilfam.Engineering.Co