برخی از پروژه های انجام شده

تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی سد زاینده رود

تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی سد زاینده رود

تصفیه خانه پساب صنعتی و بهداشتی  شرکت نفت سپاهان

تصفیه خانه پساب صنعتی و بهداشتی شرکت نفت سپاهان

آنالیزر آن لاین بر روی پساب بهداشتی شرکت نفت سپاهان

آنالیزر آن لاین بر روی پساب بهداشتی شرکت نفت سپاهان

آنالیزر آن لاین بر روی پساب صنعتی شرکت نفت سپاهان

آنالیزر آن لاین بر روی پساب صنعتی شرکت نفت سپاهان

پل دوار در حوضچه ته نشینی شرکت نفت سپاهان

پل دوار در حوضچه ته نشینی شرکت نفت سپاهان

پل دوار در حوضچه ته نشینی تصفیه خانه کربلا

پل دوار در حوضچه ته نشینی تصفیه خانه کربلا

پل دوار حوضچه ته نشینی شرکت قند نقش جهان

پل دوار حوضچه ته نشینی شرکت قند نقش جهان

ساخت، تامین و نصب تجهیزات مورد استفاده  تصفیه خانه فاضلاب صنعتی كارخانه قند نقش جهان

ساخت، تامین و نصب تجهیزات مورد استفاده تصفیه خانه فاضلاب صنعتی كارخانه قند نقش جهان

تصفیه خانه  فاضلاب صنعتی به ظرفیت 300 متر مکعب در شبانه روز کارخانه قند اصفهان

تصفیه خانه فاضلاب صنعتی به ظرفیت 300 متر مکعب در شبانه روز کارخانه قند اصفهان

دستگاه تصفيه آب به ظرفيت 50 متر مكعب به روش اسمز معکوس معاونت غذا و دارو دانشگاه اصفهان

دستگاه تصفيه آب به ظرفيت 50 متر مكعب به روش اسمز معکوس معاونت غذا و دارو دانشگاه اصفهان

پل لجن روب تصفيه خانه نجف آباد

پل لجن روب تصفيه خانه نجف آباد

پل دانه گیر تصفيه خانه نجف آباد

پل دانه گیر تصفيه خانه نجف آباد

فیلتر پرس نفت سپاهان

فیلتر پرس نفت سپاهان

 

 

Instagram: Nilfam.Engineering.Co