پکیج نوین تصفیه فاضلاب


پکیج های نوین شرکت مهندسی کاشفان نیلفام عبارتند از:

جهت رفع مشکلات زیست محیطی  شرکت مهندسی کاشفان نیلفام با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد پکیج های نوین تصفیه فاضلاب خود را به صورت لیزینگ واگذار نماید. میزان تسهیلات ارائه شده 70 ٪ مبلغ قرارداد یا پیش فاکتور تا سقف 5 میلیارد ریال با نرخ سود ثابت سالیانه 9 درصد و دوره بازپرداخت حداکثر 30 ماه می باشد. لازم بذکر است در این طرح دوره تنفس خریدار بین 3 تا 6 ماه در نظر گرفته شده است.

 

 

Instagram: Nilfam.Engineering.Co