ظرفیت پروژه های در حال بهره برداری : 3671900

 

ظرفیت فاضلاب تصفیه شده (مترمکعب در روز): 24307300

 

سال تجربه : +15

 

ظرفیت پروژه های انجام شده : 30000000