ژنراتور حبابی نانو

ژنراتور حبابی نانو از جدیدترین تولیدات با راندمان بالا و ذخیره انرژی در زمینه تکنولوژی تصفیه آب است. این محصول ظرفیت پتانسیل وسیعی دارد، بعنوان ویژگی های عملکرد حبابی، حباب با آنیون، سرعت پایین و انفجار مشابه حباب ازن می تواند اثر گندزدایی داشته باشد،( بتدریج حباب ها کوچکتر می شوند )و توسعه و رشد تکنولوژی با گسترش دامنه استفاده آن ادامه خواهد یافت که با رشد بازار فروش همراه خواهد شد. این ژنراتور حبابی نانو میتواند جایگزین فشرده ساز کف حل شده حباب های ریز فشار بالا، محلی رایج و قسمت تجهیزات هوادهی شود.

ویژگی ها

دانسیته بالای میکرو نانو حباب ها، بدون ناخالصی، نگهداری آسان.

اندازه حباب: 80-20 میکرومتر، اثر حلالیت گاز در مایع خوب.

عملکرد پایدار، راندمان بالا، صدای کم.

دامنه کاربردی وسیع، مانند: تصفیه فاضلاب، آبکشت تصفیه گازی، آبیاری کشاورزی

 

ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

 پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350