عمران شهر جدید رامشار

 طراحی تصفیه فاضلاب به ظرفيت 600 متر مكعب در شبانه روز  و فونداسیون و ایستگاه پمپاژ مربوطه

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
طراحی، خرید و اجرا تصفیه خانه فاضلاب شهری،  ساخت پکیج های نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 600 مترمکعب در شبانه روز به همراه فونداسیون و ایستگاه پمپاژ مربوطه
عمران شهر جدید رامشار- مسکن مهر
زاهدان
پروژه های انجام شده


 
 

ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

 پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350