اصفهان

آنالیزر آنلاین بر روی پساب بهداشتی شرکت نفت سپاهان

آنالیزر آنلاین بر روی پساب صنعتی شرکت نفت سپاهان

لجن روب دوار، کارخانه قند نقش جهان

تصفيه آب (اسمز معکوس)، معاونت غذا و دارو دانشگاه اصفهان

تصفیه خانه فاضلاب صنعتی كارخانه قند نقش جهان

پل لجن روب تصفیه خانه نجف آباد

پل دانه گیر تصفیه خانه نجف آباد

پل دوار در حوضچه ته نشینی شرکت نفت سپاهان

فیلترپرس نفت سپاهان

کارخانه کاشی آسیا

شرکت صنایع شیمیایی ایران

کارخانه سارا کاشی

شرکت دامپروری فکا

کشاورزی و دامپروری بهاران

کارخانه قند نقش جهان

اردوگاه شهید بهشتی

حوزه علمیه اصفهان

کارخانه کاشی آسیا

عمران شهر جدید فولادشهر

کارخانه نفت سپاهان

شرکت درخشان قطعه ساز سپاهان

کارخانه غلتک سازان سپاهان

کارخانه سیمان اصفهان

کارخانه قند اصفهان

شرکت فرآورده های گوشتی مسعود

شرکت فراورده های گوشتی آروین

شرکت فراورده های گوشتی سروش

کارخانه کاشی مرجان

سازمان فضای سبز شهرداری کاشان

عمران شهر جدید مجلسی

مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 6745625