ویدیو1

ویدیو1

Share
202 بازدید
 

ویدیو4

ویدئو
بازدید: 52

ویدیو2

ویدئو
بازدید: 68

ویدیو3

ویدئو
بازدید: 62

daf

ویدئو
بازدید:

ویدیو1

ویدئو
بازدید: 201

ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

 پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350