ویدیو1

ویدیو1

Share
1292 بازدید
 

ویدیو1

ویدئو
بازدید: 1291

ویدیو4

ویدئو
بازدید: 275

معرفی کوتاه

ویدئو
بازدید: 20

مدلی از سیستم DAF

ویدئو
بازدید: 15

ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

 پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350