ویدیو1

ویدیو1

Share
1115 بازدید
 

ویدیو1

ویدئو
بازدید: 1114

ویدیو4

ویدئو
بازدید: 231

ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

 پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350