تانک ته نشینی در یک تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاهی

تانک ته نشینی در یک تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاهی

Share
2902 بازدید
 

مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 6745625