تانک ته نشینی در یک تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاهی

تانک ته نشینی در یک تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاهی

Share
4179 بازدید
 

فضای سبز فولادشهر

ویدئو
بازدید: 139

مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

 پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 6745625