تانک ته نشینی در یک تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاهی

تانک ته نشینی در یک تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاهی

Share
1602 بازدید
 

ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

 پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350