تصفیه فاضلاب به روش غشاء متحرک

تصفیه فاضلاب به روش غشاء متحرک (MBBR)

 

شرح مقدماتی تصفيه فاضلاب به روش غشاء متحرک

 

MBBR یکی از جدیدترین بیورآکتورها برای تصفیه فاضلاب می باشد که در دهه 90 میلادی مورد توجه قرار گرفته است. از سال 1989 تا سال 1999 تعداد 108 واحد تمام مقیاس در 16 کشور جهان از این سیستم برای تصفیه انواع فاضلاب ها استفاده کرده اند.

MBBR را می توان برای فاضلاب های مختلف مانند فاضلاب شهری فاضلاب صنايع غذايی فاضلاب صنایع کاغذ سازی و... به کار برد.

کم خرج بودن وپایین بودن قیمت عملیاتی، کارایی و بازده بالای سیستم، راهبری آسان، کاربرد برای انواع فاضلاب ها، منسجم وکوچک بودن فرآیند پروسه ای پیوسته با مزایای لجن فعال و سیستم های فیکس بِد و بدون بَک واش و فرار لجن انجام همزمان عملیات حذف نیتروژن و آمونیاک و فسفر از مهم ترین عوامل پیشرفت این رآکتورها برای تصفیه فاضلاب می باشند. بیشترین مطالعات وپیشرفت ها برای این رآکتور در شرکت کالدنس میلیجوتکنولوژی واقع در کشور نروژ انجام گرفته است. به همین دلیل گاهی این فرایند را با عنوان رآکتو حرکت بیوفیلم بد کالدنس می شناسند. 

طی چند سال اخیر توجه زیادی به سیستم های تصفیه رشد چسبیده (بیوفیلمی) در تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی شده است. چندین دلیل موجب شده است که این سیستم ها بیورآکتورهای مناسب تری نسبت به رآکتورهای لجن فعال وسیستم های رشد معلق تشخیص داده شوند، از جمله :

الف) سیستمهای رشد چسبنده واحدهای فشرده تری برای تصفیه هستند ولذا نیاز به فضای کمتری دارند.

ب) بیوفیلم چسبیده به آکنه ها می تواند به نوعی کنترل کننده جرم میکروبی باشد و نیاز به برگشت لجن می تواند از بین برود.

بر پایه این واقعیات، تحقیقات زیادی روی سیستم های بیوفیلمی انجام شده است و این سیستم ها در حال توسعه هستند. سیستم های بیوفیلمی زیادی ساخته شده اند و در تصفیه خانه فاضلاب  مشغول به کار هستند. از جمله می توان فیلترهای چکنده سنتی، تماس دهنده های زیستی چرخان و بیوفیلترهای غوطه ور را نام برد.

با توجه به تمام این موارد، این سیستم ها چند اشکال اساسی دارند و این باعث شده که این سیستم ها خیلی فراگیر نشوند. یکی از معایب، افت هیدرولیکی است که در فیلترها ایجاد می شود. عیب دیگر نیاز داشتن فیلترها به شستشوی معکوس است. قیمت آکنه ها نیز می تواند یک پارامتر مهم باشد که فرآيند را غيراقتصادی  نشان می دهد.

این کار با نگه داشتن رشد جرم میکروبی روی اجزایی که به آرامی در داخل رآکتور حرکت می کنند انجام شدنی است.

 

توصیف فرآیند

در دومین کنفرانس بین المللی محافظت از دریای شمال، کشورهای شمال اروپا از جمله کشورهای اسکاندیناوی طی یک قرارداد همکاری موافقت نمودند که طی سال های 1995- 1985، آلاینده های ورودی به این دریا را به نصف برسانند. بخش مهمی ازاین آلاینده ها شامل مواد آلی می شد که از اماکن مسکونی خارج می گردید. کشور نروژ نیز یکی از کشورهای امضا کننده این قرارداد بود ولذا سیستم جدید ارائه شده توسط شرکت کالدنس به شدت مورد توجه قرار گرفت.

سیستم MBBR براساس رشد یک لایه میکروبی فعال داخل آکنه های پلاستیکی کوچکی که به آرامی در داخل رآکتور در حال حرکت می باشند ایجاد شده است. حرکت آکنه ها به کمک هوادهی عمقی در محیط هوازی و یا به کمک همزن مکانیکی در محیط بی هوازی انجام می شود. 

 

بازدید: 285تاریخ انتشار : 1397/07/15

    ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

    پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

     پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

     پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

    مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350