پل دانه گیر تصفیه خانه نجف آباد

 
شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
عملیات نصب ادوات و تجهیزات تصفیه خانه نجف آباد
تصفیه خانه نجف آباد
نجف آباد
پروژه های انجام شده

ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

 پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350