کارخانه سارا کاشی

 پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 5 مترمکعب 

شرح
کارفرما
مکان
وضعیت پروژه
طراحی، ساخت و اجرای پکیج نوین تصفیه فاضلاب به ظرفیت 5 مترمکعب در شبانه روز
سارا کاشی  
اصفهان
پروژه های انجام شده


 

ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

 پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350