پکیج های پیش ساخته چربی گیر و جداکننده های آب از روغن/ نصب و راه اندازی برای تصفیه فاضلاب صنعتی و شهری

معرفی مواد شوینده

مقالات
بازدید: 1004

عوامل موثر در آلودگی آب ها

مقالات
بازدید: 28411
 
بازدید: 563تاریخ انتشار : 1397/07/05

    مجموع پساب تصفیه شده پروژه های شرکت کاشفان نیلفام در سال

    پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 3962075

     پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 2522150

     پروژه های اجرایی بازیافت آب:231400

    مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 6745625