پکیج های پیش ساخته چربی گیر و جداکننده های آب از روغن/ نصب و راه اندازی برای تصفیه فاضلاب صنعتی و شهری

عوامل موثر در آلودگی آب ها

مقالات
بازدید: 22340
 
بازدید: 482تاریخ انتشار : 1397/07/05

    ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

    پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

     پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

     پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

    مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350