برخی از پروژه های انجام شده

فیلتر پرس نفت سپاهان ساخت، تامین و نصب تجهیزات مورد استفاده تصفیه خانه فاضلاب صنعتی كارخانه قند نقش جهان دستگاه تصفيه آب به ظرفيت 50 متر مكعب به روش اسمز معکوس معاونت غذا و دارو دانشگاه اصفهان تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی سد زاینده رود تصفیه خانه پساب صنعتی و بهداشتی شرکت نفت سپاهان تصفیه خانه فاضلاب صنعتی به ظرفیت 300 متر مکعب در شبانه روز کارخانه قند اصفهان پل لجن روب تصفيه خانه نجف آباد پل دوار در حوضچه ته نشینی شرکت نفت سپاهان پل دوار حوضچه ته نشینی شرکت قند نقش جهان پل دانه گیر تصفيه خانه نجف آباد آنالیزر آن لاین بر روی پساب صنعتی شرکت نفت سپاهان آنالیزر آن لاین بر روی پساب بهداشتی شرکت نفت سپاهان

ظرفیت ها بر حسب متر مکعب در روز است

پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی : 7126655000

 پروژه های پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی: 886950

 پروژه های اجرایی بازیافت آب: 131400

مجموع پروژه های انجام شده تا کنون: 7127673350